Blev så jäkla irri igår..

..idag och just nu! Vet inte, kanske är det åldern, hormonerna eller att jag plötsligt fått nog. Nog av allt som är fel, konstigt, inte värdigt, annorlunda, provocerande och utstickande. Hela mitt liv har jag varit konflikträdd, rädd att säga ifrån, sätta gränser och säga nej. Nu orkar jag inte det längre, jag säger ifrån, säger nej utan att förklara eller försvara mig (naturligtvis på ett vänligt men bestämt sätt). Varför ska man behöva det?!? Jag kräver aldrig av någon annan att behöva förklara, ett nej är ett nej! Jag vet ju vad som är bäst för mig, det räcker. Men människor vill alltid ha en förklaring, varför? Hjälper det dem på något sätt eller vad är det som de inte förstår?

Was so badly irritated yesterday ..

.. today and right now! Do not know, maybe it’s the age, the hormones or that I suddenly got enough. Anything wrong, strange, not worthy, different, provocative and outstretched. Throughout my life I have been afraid of conflicts, afraid say what I think, set limits and say no. Now I can not help it anymore, I say no without explaining or defending me (of course in a friendly but definite way). Why should you need it?!? I never require someone else to explain, a no is a no! I know what’s best for me, that’s enough. But people always want an explanation, why? Does it help them in any way or what is it they do not understand?

img_0620-2.jpg

IMG_0625.JPG

Nu har jag råkat ut för konflikt och ilska 2 dagar på raken! Det är som om allt kommer på en gång, att jag nu skall prövas och utsättas för att träna mig i att gå in konflikt och känna att det är inte så himla farligt! Ingen kommer och hugger halsen av dig bakifrån. Nej, du växer som individ och framför allt, du LÄR dig. Lär om dig själv, andra och samspelet människor emellan. Det du tycker är inte alltid rätt, det andra tycker och tänker kan också vara rätt men alla har olika referensramar. Lyssna in andra och var saklig och lugn när du framför dina egen åsikter. Du får ur dig det som bekymrar dig och den som du har en liten” dispyt” med känner sig ändå respekterad. Att stå och gapa och skrika på varandra är heeelt meningslöst. Ni känner väl till ordspråket ”tomma burkar skramlar mest” just det…inget innehåll ju mer skriker du!

Now I’ve come across for conflict and anger for 2 days! It’s as if everything happens at once, that I’m being tested and exposed to training in conflicts and feeling it’s not so badly dangerous! No one comes from behind and cut your throat. No, you grow as an individual and above all, you learn. Learn about yourself, others and the interaction between people. What you think is not always right, what other people think and think may also be right, but everyone has different reference frameworks.

Listen to others and be objective and calm when you are in front of your own opinions. You get from you what worries you and who you have a little ”dispute” with feeling respected nevertheless. Standing and yelling and screaming at each other is quite meaningless. You know the word ”empty cans rattle most” just that … no content the more you shout!

IMG_0630

Glad över mina nya Hermés zapatas och glad i själen över att utvecklas, en kombo är bäst!

Happy with my new Hermés zapatas and fond of the soul to develop, a combo is the best!

IMG_0626.JPG

IMG_0629.jpg

Men nu är jag glad igen, glad över att jag lyckats säga vad jag känner, tycker och att jag ändå tänkt efter varför människor i min omgivning reagerat. Även om jag kan tycka att det inte alltid varit befogat eller att de agerat på en orimlig nivå i förhållande till själva ”brottet”.

Ha en jättehärlig kväll i kvällssolen, ses snart!

But now I’m happy again, glad that I managed to say what I feel, and I still wondered why people in my environment reacted. Although I may think that it was not always fair or that they acted at an unreasonable level in relation to the ”crime” itself. Have a great night in the evening sun, see you soon!

KRAM P

Författare: piaandarkjohannesdotter

Contact: p.andarkjohannesdotter@gmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.